GRATIS WEBINAR 17. SEPT: Plutselig ble det gøy med vernerunder og SJA! Les mer.

CHECKD-BLOGGEN
- Digitalisering i BAE næringen

6 veier til bedre sikkerhetskultur i ditt byggefirma

Tom-Erik von Krogh-Martinsen
October 4, 2017
Sikkerhet på byggeplassen

Det er ikke gjort over natta å bygge en god sikkerhetskultur. Skal du få medarbeiderne med på laget, må “byggejobben” starte med ledelsen. Å sette sikkerheten i først må ikke bare vært tomt snakk fra sjefshold, det må settes ut i livet gjennom å bygge en sterk sikkerhetskultur innad i organisasjonen. Høyt sikkerhetsfokus bør være en av hjørnesteinene i bedriftskulturen.

Her er seks grep du kan ta for å styrke sikkerhetskulturen i ditt byggefirma:

 

Sett sikkerhet øverst på prioriteringslisten. Sikkerhet i felt bør komme foran alt annet: lønnsomhet, produksjon, tidsplaner, etc. Dine ansatte er din største ressurs. Når du gjør det klart for dem at du setter sikkerheten deres i høysetet på hvert eneste prosjekt, skaper du trygghet, og tillit til deg som leder.

Å gi sikkerhet forrang kan bidra til lavere kostnader og økt produktivitet på byggeplassen. Ulykker fører til kostnadssprekker og forsinkelser. Økt sikkerhet betyr færre bortkastede arbeidstimer som følge av uønskede hendelser og skader.

 

Opplæring, opplæring og atter opplæring. Grundig opplæring av dine ansatte er den strakeste veien til sterkere sikkerhetskultur i bedriften. Det viser arbeiderne dine at du går inn for å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø på byggeplassen.

Sikkerhetskursing er imidlertid ikke noen engangsgreie – dere bør jobbe kontinuerlig og målrettet med SHA for å holde rutiner og beste praksis ved like. Da husker de ansatte bedre det de lærer, og det blir høyere bevissthet rundt sikkerhet.

 

Få arbeiderne dine med på laget. Opprett en egen sikkerhetskomité med ansatte fra alle nivåer i virksomheten.

La medlemmene av komiteen jobbe aktivt med bedriftens sikkerhetsprogram, der de før oppstart av byggeprosjektet utarbeider en SHA-plan for hvert enkelt prosjekt og hjelper til med å avdekke risikofaktorer. Sørg for at alle arbeiderne kjenner til planen og kan komme med innspill til den.

Sett sammen et ulykkesteam for hver byggeplass, som består av en håndfull ansatte med grunnleggende kunnskaper om førstehjelp. Disse bør ha klart for seg hva de skal gjøre ved skader, og gi førstehjelp der det trengs.

Dette bidrar til at arbeidere som er med på å bygge opp sikkerhetskulturen i din bedrift, får et større eierskap til arbeidet med SHA. Dessuten vil de ha lettere for å rapportere om eventuelle bekymringer når de føler at de blir hørt.

 

Ansvarliggjør alle. Alle som setter sin fot ute i felt, har et ansvar for sikkerheten – ikke bare byggherre/koordinator. Arbeiderne bør bevisstgjøres på at snarveier og avvik (“skal bare”) ikke bare utsetter dem selv for risiko, men også medarbeiderne.

Sikkerhetsreglementet – og konsekvensene av brudd på dette – må være klart og tydelig for alle i felt.

Ansatte bør også oppfordres til å rapportere inn risikofaktorer, nestenuhell eller ansatte som ikke bryr seg med å overholde reglene. Alle på byggeplassen bør ha mandat til å beordre stans i arbeidet av sikkerhetshensyn.

 

Belønn god sikkerhetsadferd. Bruk insentiver til å belønne arbeidere som overholder sikkerhetsreglementet, deltar på sikkerhetsmøter, bruker forskriftsmessig sikkerhetsutstyr, rapporterer risikofaktorer og uønskede hendelser og kommer med forslag til forbedringer av sikkerheten.

Men det er ikke lurt å gi belønning for X antall dager uten uhell eller skade, da dette kan føre til underrapportering. Ved å oppmuntre og belønne arbeidere som er proaktive i forhold til sikkerhet, vil det bli færre ulykker og skader.

 

Ha daglige inspeksjoner og sikkerhetsmøter. Det bør utføres inspeksjon av byggeplass før og etter hver arbeidsdag for å avdekke eventuelle risikofaktorer som gjenglemte verktøy eller ødelagt utstyr. Også i løpet av dagen bør det utføres inspeksjon for å sikre at arbeiderne har trygge arbeidsforhold.

Ha et kort sikkerhetsmøte hver dag før oppstart, der dere går over dagens gjøremål og sikkerhetsrutiner. Sørg for å ta opp eventuelle bekymringer eller avvik, og gi ros for god innsats dagen før.

 

Bedriften din har allerede en sikkerhetskultur, enten den er god eller dårlig. Men det er alltid rom for forbedring. En bunnsolid sikkerhetskultur handler om å gjøre en innsats for å sette sikkerhet i høysetet, i alle ledd. Det tar tid og krever engasjement fra arbeiderne å få forankret regler og rutiner som styrker denne innsatsen.

Ønsker du å forbedre dine digitale rutiner?

Få en gratis og uforpliktende videodemonstrasjon av CHECKD via nett
  • Effektiviser alle typer befaringer
  • Følg opp alle byggeprosjekter digitalt
  • Få full kontroll på dokumentasjon
  • Kommuniser med ansatte og underentreprenører via appen
  • Ubegrenset antall prosjekter
Supert! Du er nå påmeldt nyhetsbrevet vårt!
Ooops... Noe gikk galt. Prøv å oppdater siden eller prøv igjen senere.

Flere relevante innlegg

Les noen av våre innlegg om bygg, anlegg, eiendom og digitalisering

Lukk
Hemmeligheten bak en god befaring
Gratis e-bok:
Hemmeligheten bak en god befaring
Last ned nå

Se gratis e-bok

Made with 💙in Oslo, Norway 🇳🇴
© CHECKD 2020. All rights reserved.