GRATIS WEBINAR 25. JUNI: HMS og SJA på den enkle og smarte måten. Les mer.

CHECKD-BLOGGEN
- Digitalisering i BAE næringen

Byggebransjen har et sikkerhetsproblem – slik får vi bukt med det

Tom-Erik von Krogh-Martinsen
March 6, 2017

Sikkerheten i byggebransjen er for dårlig. Hvert år utfører Arbeidstilsynet kontroller, og hver gang blir det på en stor andel av byggeplassene gitt pålegg eller ordre om stans av arbeidet.

I flere år har byggebransjen vært en av de mest utsatte næringene i norsk arbeidsliv. Arbeiderne har større risiko for arbeidsulykker, belastningsskader og andre helseskader enn i de fleste andre næringer. Delvis skyldes dette selve arbeidets natur – mye risikabelt arbeid i høyden og med tunge gjenstander og maskiner. Men en stor del av ulykkene skjer fordi bransjen er preget av en ukultur når det gjelder sikkerhet.

Som vi skrev om i dette innlegget Skal bare, tok byggenæringen i 2013 initiativ til å etablere et samarbeid for å få ned tallet på ulykker i næringen. 18. juni 2014 signerte Arbeids- og sosialministeren, byggherrer, de prosjekterende, utførende og arbeidstakersiden et «HMS-charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring».

Partene i HMS-charteret forplikter seg til å sørge for at det blir en vesentlig bedring i sikkerhetstilstanden, og for at nødvendig verneutstyr alltid er tilgjengelig og i bruk.

 

Regelverket tøyes

Det er mye snakk om HMS-arbeidet som gjøres. Men liv og lære henger ikke alltid sammen ...

I MIT Sloan Management Review for 2016 skrev tre professorer om studier som i flere tiår har blitt gjort på bedrifter i industri- og produksjonssektoren, hvor de hevdet at «ledelsen ser på ulykker som prisen man må betale for å drive næringsvirksomhet.»

Studiene viste at det er helt vanlig at HMS-reglementet blir tøyd og brutt for å få jobben gjort. I jaget etter stadig høyere produktivitet og profitt blir det sett gjennom fingrene med snarveier og brudd på forskrifter og prosedyrer.

Forskerne fant mye belegg for at bedrifter med eksemplarisk HMS (som arbeiderne faktisk rettet seg etter), ble mer kosteffektive og produktive. De som var tidlig ute med å operere etter standardene OHSAS 18001 eller ISO 9000, fikk 20 – 40 % reduksjon i kostnadene ved arbeidsrelaterte sykdommer og skader. Og når sikkerhetsarbeidet ble bedre, ble også bunnlinjen det.

 

Sikkerhet fra toppen og nedover

Når eier- og ledersiden setter sikkerhet i førersetet, er budskapet til gutta på gølvet klart og tydelig: Sikkerhet kommer foran produksjon og lønnsomhet. Å få ledelsen med på notene krever selvsagt at man klarer å vise at en god sikkerhetskultur faktisk øker produktiviteten, kvalitetene og lønnsomheten.

En kritikkverdig sikkerhetskultur fører også til indirekte kostnader for virksomheter i BA-næringen. Arbeidstakerne som ikke synes at bedriften bryr seg om deres ve og vel, føler seg ofte lite verdsatt. Når grunnmuren av tillit først har slått sprekker, går det utover engasjementet og lagånden blant arbeiderne.

 

Invester i mannskapet ditt

Skal du lykkes med å få arbeidstakerne til virkelig å etterleve nytt sikkerhetsregelverk, krever det at du ser nøye på forskriftene og hvordan de brukes. Det er god praksis å ha glimrende grunner til at reglene gjelder, og når de gjelder.

Du må også sørge for at reglementet håndheves konsekvent. Hvis arbeiderne ser at det er hipp som happ når og om retningslinjene følges, kan de fort bli stående i villrede. Når og hvor skal vi forholde oss til den og den regelen? Dessuten vil de miste tilliten til ledelsen hvis det bare er enkelte som må stå til rette for at rutinene følges.

 

New Call-to-action

 

LES OGSÅ:

Når kommunikasjonen på byggeplassen bryter sammenSkal bare …                                                                                                                    

Skrevet av Tom-Erik von Krogh-Martinsen

Som forenklingsevangelist og daglig leder i CHECKD, drives Tom-Erik av å gjøre hverdagen enklere og bedre for ansatte i byggebransjen.

Ønsker du å forbedre dine digitale rutiner?

Få en gratis og uforpliktende videodemonstrasjon av CHECKD via nett
  • Effektiviser alle typer befaringer
  • Følg opp alle byggeprosjekter digitalt
  • Få full kontroll på dokumentasjon
  • Kommuniser med ansatte og underentreprenører via appen
  • Ubegrenset antall prosjekter
Supert! Du er nå påmeldt nyhetsbrevet vårt!
Ooops... Noe gikk galt. Prøv å oppdater siden eller prøv igjen senere.

Flere relevante innlegg

Les noen av våre innlegg om bygg, anlegg, eiendom og digitalisering

Lukk
Hemmeligheten bak en god befaring
Gratis e-bok:
Hemmeligheten bak en god befaring
Last ned nå

Se gratis e-bok

Made with 💙in Oslo, Norway 🇳🇴
© CHECKD 2020. All rights reserved.