<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=268242&amp;fmt=gif">

"Tre" essensielle faktorer for effektive byggeprosesser

Tom-Erik von Krogh-Martinsen | 2 minutter lesetid


Nylig kunne vi lese at Backe Entreprenør, Lean Communications, SINTEF Digital og Handelshøyskolen BI går sammen om å heldigitalisere byggeprosessen.

Digitale modeller, 3D, VDC og slikt er kjempebra og flotte verktøy for å håndtere modeller, gjøre kollisjonstester, etc.. MEN hovedutfordringen i dag er dårlig kommunikasjon. Beskjeder på telefon, SMS, mailer (en reply på en forward, et kaos av ulike mailtråder), bilder (IMG 1019, 1020 ...), osv.

Det første som må gjøres, er å samle denne kommunikasjonen på en effektiv og enkel måte for feltarbeideren. VR-briller og joysticks ser kult ut, men det er dessverre ikke slik håndverkerne bygger.

Det er 3 ting som er essensielt for å få mer effektive byggeprosesser ...

… og det er kommunikasjon, kommunikasjon og kommunikasjon.

Dårlig kommunikasjon og mangelfull tilgang på informasjon koster byggebransjen 40 milliarder i året. 70–80 % av kostnadene er i felt, ikke i planleggings- og designfasen.

Vi i CHECKD applauderer alle tiltak for å digitalisere byggenæringen. Men vi må sette inn støtet der det virkelig trengs. Det er ikke mangel på digitale modeller, 3D, VDC, osv. som gjør at byggeprosjekter blir 13 % dyrere enn nødvendig – det er dårlig kommunikasjon som er hovedårsaken.

Bedre kommunikasjon = bedre kontroll. Og dermed mindre ekstraarbeid og færre ombygginger.

Dette kan CHECKD hjelpe med!

 

New Call-to-action

Skrevet av Tom-Erik von Krogh-Martinsen

Som forenklingsevangelist og daglig leder i CHECKD, drives Tom-Erik av å gjøre hverdagen enklere og bedre for ansatte i byggebransjen.