GDPR for bygge- og anleggsbransjen: Hva er innebygd personvern?

Tom-Erik von Krogh-Martinsen

Med det kommende personvernregelverket blir det en plikt å bygge personvern inn i alle nye IT-løsninger og systemer i bedriften. Med andre ord: Personvern skal være standardinnstilling.

Innebygd personvern betyr å ta hensyn til personvernet gjennom alle utviklingsfasene av et system. Et eksempel er prinsippet om dataminimering – at man alltid skal bruke så få opplysninger som mulig.

Som standard skal du sette i verk tiltak som sikrer at det ikke blir behandlet andre personopplysninger enn de som er nødvendige for hvert formål. Virksomheten plikter å passe på at:Det kun samles inn nødvendige opplysninger

 • Opplysningene kun brukes til det som er forutsatt fra starten


 • Personopplysninger ikke lagres for lenge


 • Tilgjengeligheten til opplysningene er tilstrekkelig begrenset • Hovedformålet med disse tiltakene er å sikre at personopplysninger som standard ikke gjøres tilgjengelig for et ubegrenset antall fysiske personer – uten at den personen som eier personopplysningene, har bidratt til det.

   

  Ta GDPR på alvor og få et konkurransefortrinn!

  Nye IT-løsninger er på full fart inn i byggebransjen. Derfor må innebygd personvern være et av punktene som settes høyt på agendaen. Tross alt er det både kostnadsbesparende og mer effektiv å ta hensyn til personvernet gjennom hele utviklingsløpet enn å endre en ferdigutviklet programvare.

  Å ta en beslutning om at virksomhetens innkjøp og programvareutvikling skal omfatte innebygd personvern, krever forankring hos ledelsen. Dere må sette av nok ressurser til dette arbeidet. Riset bak speilet er ikke bare at bedrifter som ikke følger personvernregelverket, risikerer bøter som svir … men også omdømmetap.

   

  Dersom dere kan vise at dere opererer i henhold til den nye personvernforordningen, bygger det tillit opp mot kunder, ansatte og samarbeidspartnere. Bedrifter som tar forordningen på alvor og er tidlig ute med innebygd personvern, vil derfor få et konkurransefortrinn fremover.

   

  Skrevet av Tom-Erik von Krogh-Martinsen

  Som forenklingsevangelist og daglig leder i CHECKD, drives Tom-Erik av å gjøre hverdagen enklere og bedre for ansatte i byggebransjen.

  Ønsker du bedre kontroll i byggeprosjektene dine?

  Hei, vi er CHECKD, og vi er fast bestemt på at vårt verktøy kan hjelpe deg.
  Uansett hvilken del av byggebransjen du tilhører.

  Les mer
  Om CHECKD

  I 2013 ble CHECKD etablert med ett mål: å forenkle hverdagen til de som jobber i byggebransjen. Vi skulle løse
  dette gjennom å gjøre tunge og manuelle prosesser lettere ved hjelp av applikasjoner det er enkelt å bruke.

  Vi har fortsatt det samme målet, og har laget solide, gode og visuelle løsninger både for felt og kontor.
  Hovedproduktet vårt, CHECKD® Field, brukes idag over hele Norden. Vi har kontorer midt i Oslo sentrum, i Kongens gate 16.  

  Kom gjerne innom om du vil ha en kopp kaffe og høre mer om CHECKD®

  Flere relevante innlegg

  Les noen av våre innlegg om bygg, anlegg, eiendom og digitalisering