GRATIS WEBINAR 28. MAI: Oppdag den nye måten å håndtere KS-dokumentasjon på. Les mer.

CHECKD BLOGGEN
- Digitalisering i BAE næringen

Hvorfor er bygg og anlegg en så risikoutsatt arbeidsplass?

Tom-Erik von Krogh-Martinsen
March 13, 2017

Sykdom og skader på norske arbeidsplasser koster samfunnet 30 milliarder kroner hvert år. Arbeidsrelatert sykdom er den største utgiftsposten. Når det gjelder skader som ikke er dødelige, viser en rapport fra SINTEF at de alvorlige skadene er hyppigst i bygge- og anleggsvirksomhet.

Det er ingen spøk å jobbe i bygg og anlegg. Risikoen for å dø på jobb er dobbelt så høy som i alle andre næringer. Som vi skrev om her, har gjennomsnittlig 12 arbeidere i byggenæringen mistet livet hvert år de siste seks årene.

Hva er grunnene til at byggenæringen er mest risikoutsatt? Det er flere forklaringer på det, men det kan sammenfattes i 6 faktorer:

 

1. Arbeid i høyden

Arbeid i høyden – det vil si arbeidsoperasjoner som kan medføre fall til lavere nivå – gjør bygg og anlegg til en risikabel arbeidsplass. Arbeiderne må passe seg for ikke å falle ned fra tak, stiger, stillas, personløfter (lift), osv. Fall er den vanligste årsaken til skader og dødsfall på byggeplassen.

 

2. Helseskadelig støv

Alle som arbeider innenfor bygg og anlegg, kan bli utsatt for asbest. Asbest avgir spisse støvpartikler som kan feste seg i luftveiene.

I dag er det riktignok forbudt å bruke asbest i byggenæringen i EU og i Norge, men asbest finnes fremdeles i store mengder i eldre bygg. Hovedsakelig i bygninger og konstruksjoner fra før 1980. Altså kan arbeidere fortsatt bli utsatt for asbest uten å vite om det.

Jo mer du blir utsatt for asbest, desto større er sannsynligheten for å utvikle asbestrelaterte sykdommer, som asbestose, lungekreft og brysthinnekreft. Det kan gå opp til 30 år fra du blir utsatt for asbest til de første tegnene på sykdom viser seg.

Det er et par typer finstøv som i store mengder er helseskadelig, spesielt for dem som i tillegg røyker:

a. Respirabelt krystallinsk silika (RKS)

Når krystallinsk silika bearbeides mekanisk – lages hull i eller slipes, for eksempel – kan det skape støv. Hvis dette støvet kommer ut i luften, kan ørsmå partikler av det pustes inn og komme dypt ned i lungene. Dette støvet kalles respirabelt krystallinsk silika (RKS).

RKS-partiklene er små nok til å trenge dypt inn i lungene og kan forårsake arr i lungevevet, pustevansker og i noen tilfeller gi økt lungekreftrisiko. Pass deg for RKS når du arbeider med fliser, murstein, skifer, sement og granitt.

Det er viktig at du husker å bruke verktøy med støvavtrekk, at arbeidsplassen har god lufting, og at du bruker en støvmaske av minst type FFP2.

 

b. Trestøv

Trestøv kan lukte godt, men i store mengder kan det forårsake astma og kreft i nesen. Spesielt bør du være forsiktig når du jobber med harde tresorter.

 

3. Ulykker

Byggearbeidere utfører mye mer vedvarende tungt fysisk arbeid enn arbeidstakere i andre næringer. Dessuten bruker de større og farligere utstyr og maskiner i jobben. Derfor er de mer utsatt for å bli skadet, for eksempel ved å komme i klem mellom tunge gjenstander og tungt maskineri eller utstyr. Eller også ved at noe faller ned på dem.

 

4. Arbeid med håndholdt vibrerende verktøy

Hånd-arm-vibrasjonssyndrom (HAVS) forekommer ved langvarig og jevnlig bruk av håndholdt vibrerende verktøy, som blant annet vinkelkutter, meiselhammer, borhammer, betongvibrator og pussemaskin. De som har fått HAVS, må leve med plagene. Første stadium av HAVS er «hvite fingre»: nummenhet, nedsatt følsomhet i fingrene og nedsatt gripekraft.

 

5. Muskel- og skjelettplager

Muskel- og skjelettplager er en fellesbetegnelse for smerter eller ubehag i muskler, sener, ledd eller nerver som fører til redusert funksjonsevne. Noen av disse plagene kommer på grunn av en skade, men de fleste utvikles over år. Belastning er ikke skadelig i seg selv, men feil- eller overbelastning – altså når kroppens toleransegrenser overskrides – er skadelig.

Muskel- og skjelettplager er utbredt i byggenæringen, hvor det er stor fysisk belastning ved løft, skyvning/trekking, bæring, og hvor samme arbeidsbevegelse ofte gjentas. Flere enkeltoperasjoner som hver for seg ikke er tunge, kan til sammen og over tid gi for høy totalbelastning.

 

6. Støy og nedsatt hørsel

Hørselstap som skyldes støy på arbeidsplassen, er den vanligste yrkesskaden i Europa. Om lag halvparten av meldingene om yrkessykdom Arbeidstilsynet mottar, er meldinger om hørselskader, blant annet øresus og akustisk sjokk.

Bygg- og anleggsindustrien er blant bransjene som melder flest støyskader til Arbeidstilsynet. Hørselsskade kan oppstå når …

 • Du opererer støyende maskiner eller utsettes for langvarig støybelastning
 • Du utsettes for impulslyd (meget sterk og kortvarig støy som eksplosjoner, slaglyd, spikerpistol og lignende).
 • Støy virker inn på flere ting enn hørselen, og kan være generelt helsefarlig. Dessuten øker støy risikoen for ulykker. Derfor er det viktig at arbeidere i felt bruker forsvarlig hørselsvern.

   

  Hvordan kan vi gjøre byggeplassen tryggere?

  Alle de ovennevnte risikofaktorene kan unngås dersom HMS-arbeidet tas på alvor. Og da hjelper det ikke å sitte på kontoret og ta et HMS-kurs foran PC-en. Folk har ulike måter å lære på, så derfor bør arbeidstakerne kurses i HMS med praktiske eksempler fra reelle arbeidssituasjoner. På den måten blir HMS-arbeidet langt mere håndgripelig for den enkelte arbeider.

  Dessuten er det ingen tvil om at bedrifter vil oppnå mer effektiv HMS og KS ved å innføre den papirløse byggeplassen. Når alle data kommer inn i sanntid – uten at noen må sitte og punche inn på PC i ettertid – da vil man raskt kunne gjøre nødvendige endringer, rette avvik og rapportere til  byggherren. All viktig informasjon er tilgjengelig digitalt.

  Digitale løsninger gir helt annen mulighet til å lære av tidligere feil for å redusere sannsynligheten for nye. Dette er selve kjernen av hva HMS og KS virkelig handler om.

   

   

  New Call-to-action

   

  LES OGSÅ:

  Skrevet av Tom-Erik von Krogh-Martinsen

  Som forenklingsevangelist og daglig leder i CHECKD, drives Tom-Erik av å gjøre hverdagen enklere og bedre for ansatte i byggebransjen.

  Ønsker du å forbedre dine digitale rutiner?

  Få en gratis og uforpliktende videodemonstrasjon av CHECKD via nett
  • Effektiviser alle typer befaringer
  • Følg opp alle byggeprosjekter digitalt
  • Få full kontroll på dokumentasjon
  • Kommuniser med ansatte og underentreprenører via appen
  • Ubegrenset antall prosjekter
  Supert! Du er nå påmeldt nyhetsbrevet vårt!
  Ooops... Noe gikk galt. Prøv å oppdater siden eller prøv igjen senere.

  Flere relevante innlegg

  Les noen av våre innlegg om bygg, anlegg, eiendom og digitalisering

  Lukk
  Hemmeligheten bak en god befaring
  Gratis e-bok:
  Hemmeligheten bak en god befaring
  Last ned nå

  Se gratis e-bok

  Made with 💙in Oslo, Norway 🇳🇴
  © CHECKD 2020. All rights reserved.