Sist lørdag presenterte Senterpartiets Per Olaf Lundteigen et nytt lovforslag for å redusere anledningen til å benytte innleie fra bemanningsselskaper. Han får støtte både fra Byggenæringens Landsforening og Fellesforbundet.

Dette er et lovforslag også vi i CHECKD stiller oss bak. Behovet for midlertidig arbeidskraft i bygge- og anleggsbransjen er stort, og innleie av arbeidskraft fra solide og seriøse bemanningsselskap bidrar naturligvis til å tette hull i bemanningsplanen på mange byggeprosjekter. Men det har glidd helt ut, og bransjen er dessverre blitt full av byråer som driver rovdrift på håndverkere og behandler dem som “løsarbeidere”.

 

Språkforvirring og HMS-utfordringer

Både verneombud og andre aktører i byggenæringen har lenge uttrykt bekymring for at det snart ikke lenger er mulig å gjøre seg på forstått med norsk på norske byggeplasser. Innleid personell som ikke snakker norsk og i mange tilfeller heller ikke engelsk, utgjør i tillegg en sikkerhetsutfordring. Hvis noen må varsles om risikofaktorer i felt, er det et problem når arbeiderne ikke kommuniserer på samme språk.

 

Mer innleie av arbeidskraft er ikke løsningen på produktivitetsutfordringene

Konsulentselskapet McKinsey har i flere rapporter trukket frem manglende/dårlig kommunikasjon som en av årsakene til lav (les: fraværende) produktivitetsutvikling i BAE-næringen. Ethvert byggeprosjekt er et "maskineri" hvor tannhjulene skal passe sammen og ha riktig smøring. Når tannhjulene kommer fra et titall leverandører (innleie), og smøringen er fraværende (samspillskontrakter med felles ansvar og belønning), så må det bli feil.

Å bare "hive på" mer billig arbeidskraft når det går for sakte, er ikke veien til en mer produktiv byggenæring. Nøkkelen ligger i taktplanlegging, LEAN byggeplass og felles systemer for kommunikasjon i sanntid, istedenfor mail og SMS.

 

New Call-to-action

Skrevet av Tom-Erik von Krogh-Martinsen

Som forenklingsevangelist og daglig leder i CHECKD, drives Tom-Erik av å gjøre hverdagen enklere og bedre for ansatte i byggebransjen.