GRATIS WEBINAR: Hvordan gå en god befaring! Les mer.

CHECKD-BLOGGEN
- Digitalisering i BAE næringen

Nøkkelen til høyere produktivitet i BAE-næringen

Tom-Erik von Krogh-Martinsen
November 15, 2017

Mangel på innsyn. Dårlig effektivitet og kommunikasjon. Sløsing og slurv. Dette er noen av utfordringene i byggebransjen som vi har skrevet om før.

Men det er lys i tunnelen. Ting er på glid. Årsaken? Bruken av digitale verktøy, med sanntidskommunikasjon. Dette har gjort kommunikasjonen mellom felt og administrasjon mye bedre.

Åpne kommunikasjonslinjer, samhandling i sanntid og digitale revisjonsspor gir økt transparens – noe som igjen styrker grunnmuren av tillit mellom aktørene.

Bygg og anlegg i Norge omsatte for 528 milliarder kroner i 2016, ifølge foreløpige tall fra SSB. Hele 16 prosent av BNP er relatert til bygg og anlegg – den høyeste andelen noen gang. Bare oljen er større som næring, målt i verdiskapning. Også på verdensbasis er bygge- og anleggsvirksomheten en gigant, med 80 billioner i omsetning.

Disse tallene viser med all tydelighet at flaskehalser i effektivitet får store utslag. I gjennomsnitt må 10 % av alt som bygges, gjøres to ganger, som følge av feil og slurv. Ikke nok med det: Ifølge Chalmers tekniska högskola er minimum 30 % av tiden brukt på en byggeplass svinn:

“Kartläggningen visar att slöseriet är i storleksordningen 30–35 procent av projektets produktionskostnad.”

Det er galimatias, intet mindre.

Hovedutfordringene i BAE-næringen kan dermed oppsummeres slik:

1. Høyt svinn

Det ekstremt høye svinnet som byggebransjen sliter med, er et resultat av dårlig data- og dokumentasjonsarbeid. Globalt genererer bransjen den nest høyest informasjonsmengden, men 95 % går tapt.

Byggeprosjekter blir stadig mer komplekse, og det blir mer og mer utfordrende å få til god kommunikasjon mellom de ulike partene. Resultatet er feil og misforståelser, forsinkelser, budsjettoverskridelser og sløsing med arbeidskraft. Dette er en systemsvikt og skyldes ikke alle de dyktige menneskene som hver dag gjør en uvurderlig innsats rundt omkring på landets byggeplasser, brakker og kontorer.

Bransjen må få på plass mer effektiv og sømløs informasjonsflyt. Først da blir det skikk på ressursbruken.

2. Manglende innsyn

Når det er bortimot umulig å holde oversikt med hvert eneste ledd i et byggeprosjekt, blir det også uoversiktlig ansvarsfordeling.

Hvem gjorde feilen? Hvorfor gjorde de feilen? Bransjen må ha større transparens, fordi det gir klargjorte ansvarsroller. Å få til gjennomsiktige byggeprosesser, hvor man enkelt kan se hvem som har gjort hva, og hvor man kan gå tilbake og lære av sine feil – og dermed bli bedre – er en av de mest grunnleggende utfordringene næringen står overfor.

3. Svikt i kommunikasjonen

En annen anstøtsstein i byggebransjen er dårlig kommunikasjon. Sanntidskommunikasjon og -dokumentasjon på byggeprosjekter er en av løsningene, da det gir økt produktivitet og mindre dobbeltarbeid.

Ifølge den siste rapporten fra danske Statens Byggeforskningsinstitut kan bruk av SaaS-løsninger i bygg og anlegg gi prosjektbesparelser på opptil 7 %.

4. Manglende tillit

Svikt i kommunikasjonen fører til feil, og mangel på tillit mellom de ulike aktørene på byggeprosjektet. Dette er et utgiftssluk for næringen. Disputter er en del av virkeligheten i bransjen. Derfor må vi ta inn over oss viktigheten av å ha full synlighet på all dataen som genereres, pluss ha digitale revisjonsspor.

 

En fullstendig digital byggenæring innen 2025?

Når vi snakker om byggeteknologi og digitalisering av bransjen, er det viktig å ha klart for seg at poenget ikke nødvendigvis er å revolusjonere hele bransjen ved å innføre fiffige digitale nyvinninger og endre hvordan ting grunnleggende gjøres.

Hensikten er å gjøre kommunikasjonen mellom byggeplass og administrasjon bedre, for å oppnå transparens og datadrevne beslutninger. Alt koker ned til det å bygge mer effektivt.

Den norske bygge- og anleggsnæringen står foran et digitalt veiskille. Det positive er at bransjen begynner å få øynene opp for gevinsten som ligger i å bruke digitale, skybaserte løsninger.

I artikkelen “En fullstendig digital byggenæring i 2025” i Computerworld (bak betalingsmur) skriver Stig Øyvann at “alle – myndighetene, standardiseringsorganene, byggherrene, alle enkeltbransjene i byggenæringen selv, i tillegg til underleverandørene i tilstøtende bransjer som for eksempel it-bransjen – må være med i et felles løft for at dette skal lykkes.”

 

Konklusjon

Å åpne opp for bedre effektivitet og høyere produktivitet i BAE-næringen er en lang og utfordrende vei å gå. Men det må gjøres! Det er viktig å dokumentere hvem som sier hva, når – og det er viktig å bruke sanntidsdata som beslutningsgrunnlag, og dessuten ha historikk tilgjengelig.

Noen av de største og umiddelbare fordelene ved å bruke digitale verktøy i byggenæringen, er at…

 • Felt og administrasjon blir koblet sammen (arbeiderne får full tilgang på dokumentasjon fra hvor som helst på byggeplassen)
 • Produktiviteten økes (masse tid frigjøres ved at du slipper å måtte sitte i timevis og punche inn data etter befaringer og vernerunder)
 • Det blir mindre dobbeltarbeid som følge av slurv og manglende engasjement blant arbeiderne
 • I en næring hvor smarttelefonen er på god vei til å spille en vel så sentral rolle som saga, kan besparelsene ved å digitalisere kommunikasjonen ifølge Teknisk Ukeblad ligge på drøye 30 milliarder årlig.

   

  New Call-to-action

  Skrevet av Tom-Erik von Krogh-Martinsen

  Som forenklingsevangelist og daglig leder i CHECKD, drives Tom-Erik av å gjøre hverdagen enklere og bedre for ansatte i byggebransjen.

  Ønsker du å forbedre dine digitale rutiner?

  Få en gratis og uforpliktende videodemonstrasjon av CHECKD via nett
  • Effektiviser alle typer befaringer
  • Følg opp alle byggeprosjekter digitalt
  • Få full kontroll på dokumentasjon
  • Kommuniser med ansatte og underentreprenører via appen
  • Ubegrenset antall prosjekter
  Supert! Du er nå påmeldt nyhetsbrevet vårt!
  Ooops... Noe gikk galt. Prøv å oppdater siden eller prøv igjen senere.

  Flere relevante innlegg

  Les noen av våre innlegg om bygg, anlegg, eiendom og digitalisering

  Made with 💙in Oslo, Norway 🇳🇴
  © CHECKD 2020. All rights reserved.