<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=268242&amp;fmt=gif">

Slik kan byggeledere få opp produktiviteten

Tom-Erik von Krogh-Martinsen | 4 minutter lesetid


Alle som har hatt en jobb, har følt det på kroppen, enten de er i ledelsen eller på gølvet: Du deltar på et møte eller på opplæring, og blir sittende igjen med følelsen av å ha kastet bort en time, en dag, etc. Hvis du har en lederstilling, kan det være at du selv har ledet et slikt møte.

Både møteleder og møtedeltagerne stiller på møtet med de beste hensikter. Så hvorfor ender så mange møter i frustrasjon for alle involverte? Dette spørsmålet er det vel verdt å finne svaret på. Byggemøter er en sentral del av byggeprosjekter, og informasjonen og ideene som utveksles, får innvirkning på det daglige arbeidet ute i felten. Derfor bør byggeledere ta en nærmere kikk på hvordan de leder møter, og spørre seg selv om følgende:

 

1. Har dette møtet noen hensikt?

Svaret er åpenbart ja. Men er du den type møteleder som går rundt grøten og tar opp saker som ikke har noe med agendaen å gjøre, slik at alle til slutt sitter der og kjeder seg eller blir forvirret? God kommunikasjon gir produktive møter:

  • Kom raskt til poenget
  • Ikke snakk bare for å snakke
  • Bruk verktøy til å understreke viktige budskap/poenger, slik at de sitter

Og kanskje det viktigste når det gjelder å lede møter: Ikke glem av deltagerne! Det tar oss til neste punkt …

 

2. Involver deltagerne

En byggeplass er ikke stedet for demokrati. Å involvere deltagerne betyr ikke at du skal la arbeiderne styre møtet. Men det er deres møte også, så de bør oppmuntres til å komme med innspill, forslag og ideer. Hvis du for eksempel sliter med å finne nye punkter om sikkerhet/HMS til hvert møte, kan det være en idé å la arbeiderne i felt ta opp temaer innimellom, basert på deres praktiske erfaring.

Hvis du synes at dårlig kommunikasjon er et problem på byggeplassen, er du sikkert ikke alene om det. Hvorfor ikke sette av tid på noen møter til en idédugnad, hvor alle kan komme med forslag til forbedringer? I tillegg til at det gir bedre problemløsning, vil staben føle enda større eierskap til prosjektet, noe som igjen gir økt produktivitet.

 

3. Bruk digitale verktøy

Det er ikke bare på byggemøter at bedre kommunikasjon gir økt produktivitet. Digitale løsninger gir administrasjon og arbeidere i felt muligheten til å ha kontinuerlig samhandling.

Med CHECKD FloorPlan kan dere ha byggeprosjektets tegninger tilgjengelig på mobilen, rett i lomma. Både på telefon, nettbrett og i nettleseren kan prosjektledere ha full sanntidsoversikt over progresjonen til oppgaver og avvik, pluss at de kan kommentere og kommunisere med arbeidere direkte på oppgavene.

Med visuelle verktøy som CHECKD FloorPlan og CHECKD Dashboard er det enkelt å se dagens gjøremål og hvor man skal jobbe til enhver tid. Som prosjektleder får du full oversikt over hva dine ansatte gjør i felt, fra kontoret. Det frigir masse tid og skaper enda bedre samkjøring mellom kontoret og byggeplassen.

 

last ned gratis sjekklister

 

Skrevet av Tom-Erik von Krogh-Martinsen

Som forenklingsevangelist og daglig leder i CHECKD, drives Tom-Erik av å gjøre hverdagen enklere og bedre for ansatte i byggebransjen.