<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=268242&amp;fmt=gif">

 18 - 21. oktober

I over 60 år har Bygg Reis Deg vært Norges viktigste møteplass for byggenæringen. Mange år senere lever messen i beste velgående - og har større ambisjoner enn noen gang.

På Bygg Reis Deg har utstillere mulighet for å vise besøkende, resten av næringen og ikke minst politiske og offentlige organer, byggenæringens ansikt utad og gi fagfolk verdifull informasjon og svar på mange av deres behov.

CHECKD® er selvfølgelig til stede. Du finner oss i den digitale avdelingen i hall E på stand  E01-30

NB! Du vet at digitale mannskapslister er lovpålagt fra 1. juli? Du får VERDENS enkleste men allikevel myndighetsgodkjente løsning på Mannskapslista.no

Bestill gratisbillett!