Full oversikt over befaringer med digitale plantegninger

Bli kvitt tegningskaoset. Få fullstending oversikt over tegningsgrunnlaget på prosjektet ved hjelp av vår web- og feltapplikasjon. Feltarbeidere kan med trygghet vite at den siste oppdaterte tegningen ligger på prosjektet, rett i lomma.

Digital tegning av fasade, plan og snitt. Legg punkter direkte på lokasjon

Enkel avvikshåndtering fra Web, iOS eller Android app.

Logg alle HMS/KS-avvik direkte i Field appen

Plott inn avvik, kvalitet og hms punkter direkte på plan- eller fasadetegning. Deleger til ansvarlig, og følg opp enkelt og via web eller app. Ta ut rapporter og kommuniser direkte på punkt.

Digitale sjekklister sørger for
kvalitet i arbeidet

Bruk vår sjekklistemodul Forms for å fylle ut sjekklister direkte i felt eller på kontor. Sjekklister blir laget på etterspørsel og blir grundig gjennomgått av våre eksperter for å få fullt utbytte.

Sjekklister, RUH, vernerunder, protokoller eller bestill eget oppsett

PDF, CSV, Excel og digital rapport

Generer rapporter, og send til relevante personer med ett klikk

Alt som plottes inn på tegninger, avvik, befaringsrunder, vernerunder, osv. kan enkelt generere en levende webrapport, som kan deles med hvem som helst. Personer kan signere via en webleser og full dokumentasjon lagres. Eksporter til fysisk filformat ved hjelp av PDF.

Prøv vår befaringskalkulator
Made with 💙  in Oslo, Norway 🇳🇴
© CHECKD 2021. All rights reserved.