<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=268242&amp;fmt=gif">

Hvordan gå en god befaring?

Gratis e-bok

Kunne du tenke deg å bruke 20 minutter mindre på hver befaring?

Selvfølgelig vil du det. I denne e-boken viser vi deg hvordan du med digitale befaringsverktøy vil kunne gå en effektiv befaring som sparer deg for dyrebare minutter.

Men først ser vi nærmere på følgende:

  • Hvorfor vi går befaring
  • Risikofaktorer som gjør at det er viktig med HMS og vernerunder
  • Kommunikasjonsutfordringer - og hvordan ny teknologi kan løse disse
  • Hvorfor digitale verktøy gjør befaringsjobben til en lek 

3essensielle

LAST NED GRATIS E-BOK