<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=268242&amp;fmt=gif">

Om CHECKD

I 2013 ble CHECKD etablert med ett mål: å forenkle hverdagen til de som jobber i byggebransjen.  Vi skulle løse dette gjennom å gjøre tunge og manuelle prosesser lettere ved hjelp av applikasjoner det er enkelt å bruke.

Vi har fortsatt det samme målet, og har laget solide, gode og visuelle løsninger både for felt og kontor. Hovedproduktet vårt, CHECKD® FloorPlan, brukes idag over hele Norden. 

Vi har kontorer midt i Oslo sentrum, i Kongens gate 16. Kom gjerne innom og slå av en prat. 

Ansatte


...
Tom-Erik von Krogh-Martinsen
CEO & Forenklingsevangelist
...
Cathrine Bore
COO
...
Mikel von Krogh
Produkteier
...
Jan Fongen
Salgssjef
...
Majid Abdul
Utvikler
...
Rune Lain Knudsen
Utvikler
...
Jon Gudmund Gunnarsson
Kunderelasjon & -strategi
...
Emil Heinrich Haukland
Selger