Vilkår

Vilkår

Sist endret 28. august 2020

Velkommen til CHECKD!

Takk for at du bruker våre produkter og tjenester («Tjenestene»). Disse leveres av CHECKD AS, med forretningsadresse Kongens gate 16, 0153 OSLO.

Ved å bruke tjenestene våre, samtykker du i disse vilkårene. Les vilkårene nøye.

Tjenestene er svært varierte, og derfor kan også ytterligere vilkår eller produktkrav gjelde for hver enkelt tjeneste. Ytterligere vilkår gjøres tilgjengelig sammen med de aktuelle tjenestene, og blir dermed en del av avtalen din med oss, hvis du bruker disse tjenestene.

Bruk av tjenestene våre

Tjenestene skal benyttes i henhold til avtalen du, din arbeidsgiver eller utdanningsinstitusjon har med CHECKD. Dersom du, din arbeidsgiver eller utdanningsinstitusjon ikke har en slik avtale, kan Tjenestene kun benyttes til testing. Dersom du ønsker å legge inn oppgaver, delegere disse, ta ut rapporter eller lignende utenfor test-øyemed, skal du kontakte CHECKD for å tegne et abonnement.

Misbruk av tjenestene er ikke tillatt. Dette betyr at du ikke kan forstyrre tjenestene eller skaffe deg urettmessig tilgang til dem ved å bruke metoder som ikke omfattes av brukergrensesnittet og instruksjonene for bruk av tjenestene. Du kan bruke tjenestene bare i den grad loven tillater det, herunder lover og retningslinjer for kontroll av eksport og videreeksport. Vi kan suspendere eller stoppe leveringen av tjenesten til deg hvis du ikke overholder vilkårene eller vi har mistanke om ulovlig atferd.

Ved å bruke tjenestene får du ikke noe eierskap til eventuelle åndsrettigheter i tjenestene eller innholdet du får tilgang til. Du må ikke bruke innhold fra tjenestene med mindre du innhenter tillatelse fra eieren eller det på andre måter er tillatt i henhold til lov. Disse vilkårene gir deg ikke rett til å bruke merkevarer eller logoer som inngår i tjenestene. Du kan ikke fjerne, tildekke eller endre juridiske merknader i tjenestene.

Tjenestene har innhold som ikke tilhører CHECKD. Enheten som gjør innholdet tilgjengelig, er ene og alene ansvarlig for dette innholdet.  Vi kan gjennomgå og vurdere om innholdet er ulovlig eller bryter med vilkårene/retningslinjene våre, og vi kan fjerne eller nekte å vise innhold hvis vi har rimelig grunn til å tro at det bryter med våre vilkår/retningslinjer eller loven. Selv om vi forbeholder oss retten til å gjennomgå og vurdere innsendt innhold, betyr det ikke at vi gjør det.

I forbindelse med din bruk av Tjenestene kan vi sende deg tjenestemeldinger, administrative meldinger og annen informasjon. Du kan velge bort enkelte typer kommunikasjon.

Noen av tjenestene våre er tilgjengelige på mobilenheter. Ikke bruk slike tjenester på en måte som distraherer deg eller hindrer deg fra å overholde trafikk- eller sikkerhetslovgivning.

CHECKD-kontoen din

Du må ha en CHECKD-konto for å bruke enkelte av våre tjenester. Du kan opprette din egen CHECKD-konto, eller CHECKD-kontoen kan være tildelt til deg av en administrator, som for eksempel din arbeidsgiver eller en utdanningsinstitusjon. Hvis du bruker en CHECKD-konto som er tildelt til deg av en administrator, kan andre eller ytterligere vilkår gjelde, og administratoren kan få tilgang til eller deaktivere kontoen din.

For å beskytte CHECKD-kontoen din, må du holde passordet ditt hemmelig. Du er ansvarlig for aktiviteten som skjer på eller via CHECKD-kontoen din. Du bør helst ikke gjenbruke passordet for CHECKD-kontoen din andre steder. Hvis du oppdager uautorisert bruk av passordet ditt eller CHECKD-kontoen din, må du kontakte support@checkd.it snarest.

Personvern i CHECKD

CHECKDs personvernregler forklarer hvordan vi håndterer dine personopplysninger og beskytter ditt personvern når du bruker tjenestene. Ved å bruke tjenestene godtar du at CHECKD kan bruke slike opplysninger i samsvar med personvernreglene.

Ditt innhold i tjenestene

Enkelte av tjenestene lar deg laste opp, avgi, lagre, sende inn og motta innhold. Du beholder eierskap til eventuelle åndsrettigheter i innholdet. Det som tilhører deg, forblir kort og godt ditt.

Du finner mer informasjon om hvordan CHECKD bruker og lagrer innhold i personvernreglene eller ytterligere vilkår for enkelttjenester. Hvis du sender inn tilbakemeldinger eller forslag til tjenestene, samtykker du i at vi kan bruke tilbakemeldingene eller forslagene uten forpliktelser overfor deg.

Om programvare i tjenestene

Når en tjeneste krever eller inneholder nedlastbar programvare, kan denne programvaren oppdateres automatisk på enheten når en ny versjon eller funksjon er tilgjengelig. Du kan selv endre innstillingene pr enhet for automatisk oppdatering av våre mobilapplikasjoner.

Endring og opphør av tjenestene

Vi endrer og forbedrer tjenestene hele tiden. Vi kan legge til eller fjerne funksjoner, eller vi kan suspendere eller stoppe tjenesten i sin helhet.

Du kan når som helst slutte å bruke tjenestene, selv om vi beklager at du forlater oss. CHECKD kan også når som helst slutte å levere tjenestene til deg eller legge til eller opprette nye begrensninger på tilgangen til dem.

Siden du eier dine egne opplysninger, er det viktig for oss å beskytte din tilgang til dem. Hvis vi opphører en tjeneste, vil vi i den grad det er rimelig mulig gi brukerne melding om dette slik at brukeren selv kan avslutte bruken av tjenesten.

Garantier og ansvarsfraskrivelser

Vi tilbyr Tjenestene med et kommersielt rimelig ferdighets- og bruksnivå, og vi håper at du får nytte av dem. Nedenfor forklarer vi imidlertid en del ting vi ikke lover når det gjelder tjenestene våre.

CHECKD garanterer ikke at løsningen fungerer på alle enheter og alle versjoner av operativsystemer.  Se her for oversikt over hvilke enheter og operativsystemer tjenestene støtter.

Med mindre det uttrykkelig er angitt i disse vilkårene eller ytterligere vilkår, fremsetter verken CHECKD eller dets leverandører eller distributører spesifikke løfter når det gjelder tjenestene. Vi lover for eksempel ingenting når det gjelder innholdet eller spesifikke funksjoner i tjenestene, eller at tjenestene er pålitelige, tilgjengelige eller at de dekker dine behov. Tjenesten gjøres tilgjengelig uten noen form for garanti.

Enkelte jurisdiksjoner har ytterligere garantier, som for eksempel underforståtte garantier for salgbarhet, egnethet for bestemte formål eller beskyttelse av opphavsrettigheter. Vi ekskluderer alle underforståtte garantier i den grad loven tillater det.

Ansvar for tjenestene

Når loven tillater det, er CHECKD og dets leverandører og distributører ikke ansvarlig for tap av fortjeneste, inntekt eller data, økonomiske tap, indirekte eller spesielle tap, følgetap, straffeerstatninger eller strafferettslige tap.

I den grad loven tillater det, skal totalansvaret for CHECKD og dets leverandører og distributører i forhold til krav i henhold til disse vilkårene, herunder garantier som ikke kan ekskluderes i henhold til loven, være begrenset til beløpet du betalte for tjenesten (eller hvis vi velger det, å levere tjenesten på nytt).

CHECKD, dets leverandører og distributører skal ikke i noen tilfeller være ansvarlig for tap eller skade som ikke med rimelighet kan antas å inntreffe

I enkelte land kan du ha ytterligere rettigheter som forbruker. Hvis du bruker tjenestene til personlig formål, utgjør ingenting i disse vilkårene eller de ytterligere vilkårene begrensning av eventuelle forbrukerrettigheter som ikke kan fraskrives ved kontrakt.

Bedrifters bruk av tjenestene

Bedriften aksepterer å holde skadesløs og tapsfri CHECKD og dets tilknyttede selskaper, ledere, agenter og ansatte fra og mot alle rettskrav, søksmål eller rettsforfølgelser som oppstår som en følge av eller knyttet til bruk av tjenestene eller brudd på disse vilkårene, herunder eventuelle ansvar eller kostnader som måtte oppstå fra krav, tap, skader, rettskrav, kjennelser, kostnader i forbindelse med rettssaker og advokatsalærer.

Om vilkårene

Vi kan endre vilkårene eller ytterligere vilkår som gjelder for en tjeneste, slik at de for eksempel reflekterer lovendringer eller endringer i tjenestene. Derfor bør du lese vilkårene med jevne mellomrom. Varsel om endringer av disse vilkårene legges ut på denne siden. Vi legger også ut varsel om endringer i ytterligere vilkår i den aktuelle tjenesten. Endringene har ikke tilbakevirkende kraft, og begynner å gjelde tidligst to uker etter at de er lagt ut. Endringer i funksjoner i en tjeneste eller endringer som er gjort av juridiske årsaker, trer imidlertid i kraft umiddelbart. Hvis du ikke godtar de endrede vilkårene for en tjeneste, må du slutte å bruke den.

Hvis det er konflikt mellom disse vilkårene og de ytterligere vilkårene, skal de ytterligere vilkårene gjelde for den aktuelle konflikten.

Disse vilkårene omfatter forholdet mellom CHECKD og deg. De gir ingen rettigheter til tredjeparter.

Hvis du ikke overholder vilkårene, og vi ikke tar tak i dette umiddelbart, betyr det ikke at vi fraskriver oss eventuelle rettigheter vi har (f.eks. å iverksette tiltak i fremtiden).

Hvis en del av vilkårene ikke lenger kan håndheves, påvirker ikke dette resten av vilkårene.

Du finner informasjon om hvordan du kommer i kontakt med CHECKD ved å besøke kontaktsiden.

Made with 💙in Oslo, Norway 🇳🇴
© CHECKD 2020. All rights reserved.