-

Vi digitaliserer byggebransjen

Få et komplett HMS/KS og befaringsverktøy idag!
-

Noen av våre fornøyde kunder

Full oversikt på befaringer med digitale plantegninger

Bli kvitt tegningskaoset. Få fullstending oversikt over tegningsgrunnlaget på prosjektet ved hjelp av vår WEB og felt applikasjon. Feltarbeidere kan med trygghet vite at den siste oppdaterte tegningen ligger på prosjektet, rett i lomma.

Digital plantegning

Oppdater og riktig tegning til alle feltarbeidere.

Visuelle statuser i form av ikoner og farger

Plott inn punkter og deleger direkte i felt. Visuelle befaringer har aldri vært enklere. Full oversikt over staus på alle punkter. Ta ut rapport og lever.

HMS

Ha full oversikt over HMS avvik og planlagte sjekker

KS

Lever KS punkter, sjekklister og rapporter rett fra CHECKD

TEGNINGER

Ha alle tegninger, både fasade, snitt og plan tilgjengelig i lomma

PROSJEKTER

Ha full oversikt over prosjektets KS/HMS oppgaver og arbeidere

Se en kort demonstrasjon av systemet

WEB løsning

full oversikt fra kontoret

Se live at punkter, sjekklister og tegninger oppdateres i felt. Direkte fra en nettleser. Full kontroll over status, progresjon og arbeidere i felt. Til og med hvilke firmaer som jobber med hva.