<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=268242&amp;fmt=gif">

Book en demo

Book en helt uforpliktende demo av CHECKD

CHECKD hjelper håndverkere, entrepenører og resten av byggebransjen med å forenkle og effektivisere befaringsrunden. 

Er du usikker på om CHECKD er riktig for deg? 

Vi gir deg en demo av systemet, og hjelper deg i gang. 
Fyll ut skjemaet for å komme i gang.  

Book en demo